skip to Main Content

Het bestuur Het bestuur der V.S.R. "De Solleysel" 2022-2023: "Ignis Equi", o.d.z. In vuur en vlam! Het bestuur Mennen Mennen Op buitenrit Op buitenrit Solleyshop Solleyshop Ruiterkamp Ruiterkamp


Veterinaire Controle

Algemene informatie studenten

In het wedstrijdseizoen, dat ieder jaar van maart tot oktober plaatsvindt, worden overal in Nederland men-, eventing-, endurance- en mendurance-wedstrijden georganiseerd.
Studenten diergeneeskunde verrichten op deze wedstrijden veterinaire controles en assisteren hierbij de aanwezige wedstrijddierenartsen. Middels een veterinaire controle onderzoeken ze of het paard ‘fit to compete’ is.

De wedstrijden zijn meestal op zaterdag of zondag en duren de hele dag. ’s Ochtends vroeg vertrek je met een groep studenten naar de wedstrijdlocatie. Het is een zeer gezellige dag en bovendien een erg goede oefening voor praktische handelingen en het diagnostisch denken!

De commissie Veterinaire Controle van de Solleysel regelt voor iedere wedstrijd een geschikt aantal mensen.

Er zijn voor de verschillende categorieën wedstrijden verschillende eisen, waaraan de studenten moeten voldoen voordat zij mee mogen doen. Kijk hiervoor bij de tabbladen aan de linkerkant van de pagina.

Inschrijven voor een wedstrijd

Om je in te schrijven voor het keuren bij een wedstrijd dien je in te loggen op:

Daar ga je naar de agenda. Je kunt jezelf nu inschrijven door op een datum te klikken met een wedstrijd en je naam, telefoonnummer en e-mailadres onder de wedstrijd in de opmerkingen te zetten. Eén á twee weken van tevoren neemt de commissie dan contact met je op om het vervoer naar de wedstrijd te overleggen en je verder te informeren over de wedstrijd.

Meenemen naar een wedstrijd:

 • Stevige schoenen
 • Fonendoscoop
 • Thermometer
 • Pennen

Gebruik Auto

Voor het keuren kan de auto van “De Solleysel” geleend worden. Wanneer je zelf een auto kunt lenen wordt dit echter geprefereerd, omdat er vaak meerdere wedstrijden per dag zijn.

Vergoeding

Voor elke dag dat je mee gaat krijg je een vergoeding van €35,-. Ook krijg je van de wedstrijdorganisatie een eenvoudige lunch aangeboden. Wanneer je met je eigen auto gaat krijg je ook een kilometervergoeding van €0,21 per kilometer.

Mennen & Eventing

Voor deze wedstrijden kun je je direct vanaf je eerste jaar inschrijven en dan kun je vanaf het seizoen in maart mee keuren. Voor het keuren is er nog niet heel veel kennis vereist, veel wordt tijdens de wedstrijd duidelijk en kan aan de aanwezige dierenarts gevraagd worden bij twijfel. 

Mennen

Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie proeven: een dressuurproef, een marathon en een vaardigheidsproef. 

De keuring
De controle bestaat uit een “algemene indruk” van het paard, een auscultatie (beluisteren met een fonendoscoop) van het hart en het bekijken van de mond en slijmvliezen. Ook wordt aan de menner gevraagd om te draven, zowel linksom als rechtsom. Deze keuring is een verplicht onderdeel van de wedstrijd. Indien er aanleiding voor is, wordt de temperatuur van het paard opgenomen. Ook kan besloten worden de longen en de darmen te beluisteren. Voor de veiligheid van de dierenarts / studenten staat er altijd een groom bij die het paard vasthoudt en is het belangrijk dat je bij het juiste poortje staat. 

Reglementen
Het doel van de keuring is: ervoor zorgen dat alleen paarden, die ge­zond, voldoende fit en vrij van verwondingen, drukkingen en/of andere voor  het paard belemmerende kwetsuren zijn, aan de proef deelnemen.
Een veterinaire keuring gebeurt driemaal tijdens de samengestelde wedstrijd:

 1. Eénmaal 15 minuten voor de start van het A-traject;
 2. Eénmaal tijdens de rust voor het hindernis-traject;
  Tijdens de rust dient de deelnemer de aanspanning aan te bieden. Bij overmatige vermoeidheid, de jury constateert dat op advies van de wedstrijddierenarts, krijgt de deelnemer tien minuten extra rust en 30 strafpunten. Indien na deze 10 minuten het paard niet of niet genoeg is hersteld, dan volgt uitsluiting door de jury op advies van de wedstrijddierenarts.
 3. Eénmaal na het verplichte uitstaptraject;
  Binnen 15 minuten na de finish van het hindernis-traject dient de aanspanning aangeboden te worden voor de controle. Wanneer de wedstrijddierenarts vaststelt dat het herstel niet voldoende is, moet het (niet goedgekeurde)  paard na 30 minuten voor herkeuring aangeboden worden. Als het paard na de herkeuring niet voldoende is herstelt, kan uitsluiting volgen door de jury.

Eventing

Bij een eventingwedstrijd rijden de deelnemers een combinatie van een dressuurproef, een springparcours en een crosscountry. De crosscountry is het meest avontuurlijke deel waarbij het parcours door weilanden en bossen over natuurlijke (en minder natuurlijke) hindernissen gaat. De paarden worden twee keer gecontroleerd: voor de cross en na de cross. Hierbij gaat het om dezelfde onderdelen als bij het mennen en wordt bepaald of het paard fit genoeg is om door te gaan. 

Endurance

Voor het keuren van endurancewedstrijden worden strengere eisen gesteld dan bij mennen en eventing. Hierbij zijn twee mogelijke scenario’s: 

 1. Stationstoets DHV3 gehaald
 2. Voldaan aan onderstaande eisen:
  • Stationstoets DHV2 gehaald
  • Blokken Bloed, Circulatie&Respiratie en Digestie gehaald
  • Workshop Veterinaire Controle Endurance gevolgd

Masterstudenten hoeven de workshop dus niet gevolgd te hebben om te mogen keuren. 

Voor de studenten die de stationstoets van DHV3 nog niet gevolgd of gehaald hebben, organiseren we een workshop, waardoor je toch kan komen keuren. De workshop wordt ieder jaar georganiseerd door de commissie in het begin van het kalenderjaar. Let op! Om deel te nemen aan de workshop moet je de blokken Bloed, Digestie, Circulatie&Respiratie en de stationstoets van jaar 2 van de bachelor hebben gehaald. Tijdens de workshop leer je een veterinaire controle te verrichten zoals dat van studenten verwacht wordt op de endurancewedstrijden.

Het is voor ruiters, organisatie en ook de studenten zelf gewenst om studenten goed voorbereid aan een veterinaire controle deel te laten nemen.

Om een beeld te krijgen van wat er van je verwacht wordt, is er een e-module ontwikkeld.

Deze module kan ook dienen als opfrisser voor studenten die de workshop wel gevolgd hebben
De e-module is te vinden op:
https://media.vet.uu.nl/zelfstudies/endurance/

Aanbevolen voorkennis voor deze module:

 • Blokken Bloed, Circulatie&Respiratie en Digestie
 • Bijbehorende onderdelen van klinische diagnostiek
 • Theoretische toets DHV1
 • Stationstoets DHV2

Bij endurancewedstrijden worden er speciaal uitgezette routes gereden met een totale lengte van 20-160 kilometer. De routes worden op tijd gereden en gaan dwars door de natuur. Endurance is een tak van sport waar hoge prestaties door zowel paard als ruiter worden geleverd.

Endurance wordt gereden in verschillende klasses:

* Kenninmakingsklasse
I.     Afstand van 20 t/m 39 km
II.   Afstand van 40 t/m 79 km
III. Afstand van 80 t/m 119 km
IV.  Afstand boven de 119 km

Op de meeste wedstrijden in Nederland is er alleen een kennismakingsklasse en klasse I t/m III. Andere wedstrijden zijn internationaal en worden niet door studenten gekeurd. 

Veterinaire controle
Hoewel de gereden tijd heel belangrijk is staat het welzijn van de paarden voorop. De deelnemende paarden worden daarom vóór, eventueel tijdens en na de wedstrijd door de veterinaire studenten en een dierenarts gekeurd. Bij elke 40 kilometer is een tussentijdse controle verplicht.

Bij een veterinaire controle op een endurancewedstrijd wordt het paspoort gecontroleerd (o.a. entingen), polsfrequentie, ademhaling, slijmvliezen, turgor, CRT, borborygmi, spiertonus, pijnlijkheden op de rug, locomotie en eventuele drukkingen of verwondingen. 

Voor verzekeringstechnische zaken verwijzen we door naar de volgende link. Het keuren op een wedstrijd valt niet onder een stage.

Mendurance

Bij mendurancewedstrijden gelden voor studenten dezelfde eisen om mee te gaan als endurancewedstrijden.

Voor wedstrijdorganisaties

Indien u assistentie wilt tijdens uw wedstrijd van studenten van de Solleysel, dient u uiterlijke 6 weken voor de wedstrijddatum een mail te sturen naar veterinairecontrole@hotmail.com. U ontvangt dan een mail met een inschrijfformulier en verder informatie vanuit ons. Wedstrijden die later dan zes weken van tevoren zich aanmelden, kunnen wij helaas niet meer voorzien van studenten.

Alvorens wij naar de wedstrijd komen, willen wij u informeren over een aantal voor ons belangrijke punten.

 • Vanaf heden kunt u uw aanvraag, minimaal 6 weken van te voren aanvragen via veterinairecontrole@hotmail.com. Aanvragen die later binnen komen kunnen wij mogelijk niet meer honoreren.
 • Per 1 april 2007 is er een nieuw Veterinair Reglement van toepassing. Wij zullen ons houden aan de regels die in dit reglement zijn opgenomen. Volgens het reglement (artikel 1.4) moet er gedurende de gehele wedstrijd een wedstrijddierenarts op het terrein aanwezig zijn als eindverantwoordelijke voor de veterinaire keuring. Zonder de aanwezigheid van een wedstrijddierenarts mogen wij om veterinaire en reglementaire redenen geen veterinaire keuring uitvoeren.
 • Als de keuringen op 2 verschillende plaatsen plaatsvindt moet er op elke locatie een dierenarts staan. Wilt u dit melden als dit bij u het geval is, dan houden wij daar rekening mee met het aantal studenten dat meekomt.
 • De vergoedingen voor de Veterinaire Controles op menwedstrijden bedragen € 35,00 dagvergoeding per student en € 0,21 per gereden kilometer. Deze vergoeding is ook van toepassing indien onverhoopt geen wedstrijddierenarts op het wedstrijdterrein aanwezig is en wij onze werkzaamheden dus niet kunnen verrichten.
 • Gedurende de wedstrijddag verwachten wij een eenvoudige lunch; met broodjes, koffie en thee zijn wij tevreden.
 • Indien mogelijk hebben wij graag 1 of meerdere schrijvers bij de veterinaire controle omdat dit zorgt voor een snel verloop van de controle.
 • Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk het ingevulde aanvraagformulier, zodat wij een schatting kunnen maken van het aantal benodigde studenten.

Wij hebben een limiet van twee wedstrijden die wij per weekend kunnen voorzien van studenten. Meer dan twee wedstrijden kunnen wij niet faciliteren. Wij zijn altijd bereid om mee te denken in oplossingen.  Voor mee informatie kunt u altijd mailen naar veterinairecontrole@hotmail.com. Mocht u binnen een week geen reactie hebben ontvangen, neem dan nogmaals contact met ons op.

Ervaringen

Pernilla:

In mijn eerste jaar Diergeneeskunde werd ik gevraagd mee te helpen tijdens een menwedstrijd. Dit leek me natuurlijk hartstikke leuk en interessant, en ik kreeg er nog geld voor ook. Toen ik op de locatie was, kreeg ik te horen wat ik moest doen, maar ik had die kennis nog helemaal niet. Gelukkig verzekerde de dierenarts mij er gelijk van dat het allemaal goed zou komen, zij zou mij wel helpen en ook als het even niet zou lukken dan zou zij het over kunnen nemen en was er niks aan de hand.

We begonnen met even een klein overleg, wie welke taak op zich zou nemen en de volgorde van wat moest gebeuren. Na even wachten, kwamen de eerste paarden aan. De dierenarts betrok mij gelijk in haar beoordeling van de algemene gesteldheid van het paard, wat erg leerzaam was. Ze deed even voor hoe de auscultatie moest en daarna deed ik het zelf. Eerst nog even met een controle van haar maar later kon ik het al prima zelf redeneren. Hierna zouden ze even een rondje stappen en draven en als dat goed was mocht het paard (na eventjes wachten) van start gaan. Na een uurtje zou datzelfde paard terugkomen en deden we alles opnieuw. Als het niet goed was moest het paard even 10 minuutjes rust nemen, en vaak was het daarna alsnog goed.

Tijdens de wedstrijd was alles goed verzorgd, drinken en eten zat er bij in. Ik heb tussen de paarden door veel gepraat met de dierenarts en de andere aanwezige studente over al hun ervaringen in het studeren en natuurlijk het werk in de praktijk.

Een dag meehelpen bij de veterinaire controle is dus erg leerzaam en ik zou het zeker aanraden. Ook wanneer je nog niet over heel veel kennis beschikt kan het prima!

Puck:

Hey, leuk dat je dit leest. Misschien ben je op zoek naar verdieping op je studie, wat meer ervaring met de (grote, spannende) paarden, of je zoekt een nieuwe hobby die je ook nog een iets oplevert. Dan zit je met veterinair keuren helemaal goed! Hoe gaat zo’n dag dan in z’n werk hoor ik je je afvragen? Nou hier gaat ‘ie, ik zal een dagje eventing keuren schetsen.

Je start je dag door je te melden bij het secretariaat van de wedstrijd. Hier krijg je te horen wie de dierenarts is en waar die zich in het terrein bevindt. Ook krijg je je lunchpakket of je voorraad consumptiebonnen. Mijn persoonlijke ervaring is dat de catering altijd zeer goed verzorgd is (; Nadat je je dierenarts hebt gevonden, bespreken jullie de werkwijze. Als je harten luisteren nog nooit gedaan hebt of nog spannend vindt, kun je aan je dierenarts vragen om je in het begin even te begeleiden en dat hij/zij je leert je waar je op moet letten. Als de eerste wedstrijden van start gaan, komen de paarden meteen na hun ronde springen binnendruppelen. Ze mogen maximaal 15 min uitstappen na hun ronde. Vaak zijn er twee studenten en een dierenarts. Meestal wordt er een roulatieverband afgesproken waarbij één student de harten luistert, één student alles noteert op het klipbord (het nummer van de deelnemer, de hartslag, de aankomsttijd) en de dierenarts beoordeelt de gang van het paard. Als je er eenmaal in zit, gaat het allemaal heerlijk automatisch. De paarden kunnen soms heel snel na elkaar aankomen en dan staat er soms zelfs een hele rij voor je te wachten. Snel werken is dan geboden! Je kunt je voorstellen dat de dag dan ook zo voorbij kan vliegen!

Voor wie geïnteresseerd is in de paardensport is een dagje keuren net een dagje in een snoepwinkel. De mooiste paarden en pony’s gaan door je handen. De meeste paarden zijn echt heel braaf bij de keuring. Het is heel gaaf en super leerzaam om op een dag soms wel tot 120 paarden onder je fonendoscoop te hebben en op kreupelheid te beoordelen. De wedstrijden voelen vaak een beetje evenement-achtig aan en daarom hangt er altijd een gezellige sfeer. Ook is het een bonus dat de veterinaire keuring vaak opgesteld staat naast de ring, dus krijg je alle wedstrijdsensatie mee. Aan het eind van de dag meld je je weer bij het secretariaat, waar je je dagvergoeding krijgt, en je (zeer royale) reiskostenvergoeding. Moe maar voldaan vertrek je weer op huis op aan.

Tot slot wil ik je nog wat tips uit eigen ervaring meegeven voor als je zelf een dagje gaat keuren. Neem een pet en zonnebrand mee, neem een wérkende fonendoscoop mee, neem een wérkend horloge mee en zorg ervoor dat jullie in de ochtend, voordat de paarden komen, als team ook stoelen hebben. Dat vergeet de organisatie vaak bij de veterinaire keuring neer te zetten, en 8 uur staan kan heel zwaar worden op de rustigere momenten. Ook is het echt een tip om bij een meerdaags evenement een leuke goedkope B&B of hostel in de buurt te zoeken. Zo maak je er echt een leerzaam mini-uitje van voor jezelf. Of ben ik gewoon gek dat ik op keuringsvakantie ga? (;

Back To Top