skip to Main Content


Veterinaire Controle

Algemene informatie studenten

In het wedstrijdseizoen, dat ieder jaar van maart tot oktober plaatsvindt, worden overal in Nederland men, eventing, endurance en mendurance wedstrijden georganiseerd.
Studenten diergeneeskunde verrichten op deze verschillende categorieën wedstrijden veterinaire controles en assisteren hierbij de aanwezige wedstrijddierenartsen.  Middels een veterinaire controle onderzoeken ze of het paard ‘fit to compete’ is.

De wedstrijden zijn meestal op zaterdag of zondag en duren de hele dag. ‘s Ochtends vroeg vertrek je met een groep gezellige studenten naar de wedstrijdlocatie. Het is een zeer gezellige dag en bovendien een erg goede oefening voor je praktische handelingen en het diagniostisch denken!

De veterinaire controle commissie van de Solleysel regelt voor iedere wedstrijd een geschikt aantal mensen.

Voor een dag controleren ontvangt de student een dagvergoeding van 35 euro en een reiskostenvergoeding. Ook krijg je van de wedstrijdorganisatie een lunchpakket.
Er zijn voor de verschillende categorieën wedstrijden verschillende eisen, waaraan de studenten moeten voldoen voordat zij meemogen.

 Inschrijven voor een wedstrijd

Wil je je inschrijven om op een datum mee te gaan, log dan in op agendacvc@hotmail.com met als wachtwoord cvcPaard. Je kunt jezelf nu inschrijven door op een datum te klikken in de agenda en je naam, telnr en mailadres onder de wedstrijd te zetten. 1 á 2 weken van tevoren neemt de commissie dan contact met je op om het vervoer naar de wedstrijd te overleggen en je verder te informeren over de wedstrijd.

Meenemen naar een wedstrijd:

 • Stevige schoenen
 • Fondendoscoop
 • Thermometer
 • Pennen
 • Bodywarmer (van “De Solleysel”)

Gebruik Auto

Voor het keuren kan de auto van “De Solleysel” geleend worden. Wanneer je zelf een auto kunt lenen is dit echter geprefereerd omdat er vaak meerdere wedstrijden per dag zijn.

Vergoeding

Voor elke dag dat je mee gaat krijg je een vergoeding van €35,-. Wanneer je met je eigen auto gaat krijg je ook een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer.

Mennen & Eventing

Voor deze wedstrijden kun je je direct vanaf je eerste jaar inschrijven en dan kun je vanaf het seizoen in maart mee keuren.

Mennen

Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie proeven: een dressuurproef, een marathon en een vaardigheidsproef. De marathon bestaat uit drie tot vijf trajecten waaronder het hindernistraject (E). De andere onderdelen van de marathon bestaan uit stap/draf trajecten welke binnen een bepaalde tijdsmarge afgelegd moeten worden.

De keuring
De controle bestaat uit een “algemene indruk” van het paard, een auscultatie (beluisteren met een fonendoscoop) van het hart en het bekijken van de mond en slijmvliezen. Ook wordt aan de menner gevraagd om te draven, zowel linksom als rechtsom. Indien er aanleiding voor is, wordt de temperatuur van het paard opgenomen. Ook kan besloten worden de longen en de darmen te beluisteren. Tijdens het keuren van de paarden is de veiligheid van de dierenarts/studenten uiteraard ook belangrijk. Daarom moet de groom de (voorste) paard(en) vasthouden. Voor elk moment van keuring is er een apart poortje. Denk eraan dat u bij het juiste poortje gaat staan. De keuringen zijn een verplicht onderdeel van de wedstrijd. Daarom is de deelnemer ook verplicht om zijn medewerking te verlenen.

Reglementen
Het doel van de keuring is: ervoor zorgen dat alleen paarden, die ge­zond, voldoende fit en vrij van verwondingen, drukkingen en/of andere voor  het paard belemmerende kwetsuren zijn, aan de proef deelnemen.
Een veterinaire keuring gebeurt driemaal tijdens de samengestelde wedstrijd:

 1. éénmaal voor de start van het A-traject;
  een deelnemer dient zijn aanspanning minimaal 15 minuten voor de start van het A-traject aan te bieden.
 2. éénmaal tijdens de rust voor het E-traject;
  tijdens de rust dient de deelnemer de aanspanning aan te bieden. Bij overmatige vermoeidheid, de jury constateert dat op advies van de wedstrijddierenarts, krijgt de deelnemer tien minuten extra rust en 30 strafpunten. Indien na deze 10 minuten het paard niet of niet genoeg is hersteld, dan volgt uitsluiting door de jury op advies van de wedstrijddierenarts.
 3. éénmaal na het verplichte uitstaptraject;
  binnen 15 minuten na de finish van het E-traject dient de aanspanning aangeboden te worden voor de controle. Wanneer de wedstrijddierenarts vaststelt dat het herstel niet voldoende is, moet het (niet goedgekeurde)  paard na 30 minuten voor herkeuring aangeboden worden. Als het paard na de herkeuring niet voldoende is herstelt, kan uitsluiting volgen door de jury.

Eventing

Bij een eventingwedstrijd rijden de deelnemers een combinatie van een dressuurproef, een springparcours en een crosscountry. De crosscountry is het meest avontuurlijke deel waarbij het parcours door weilanden en bossen over natuurlijke (en minder natuurlijke) hindernissen gaat.

De paarden worden bij eventing twee keer per wedstrijd gecontroleerd. Tussen het springen en de cross en na de cross. Dezelfde onderdelen worden gecontroleerd als bij het mennen en hiermee wordt bepaald of een fit genoeg is om door te gaan. 

Endurance

Vereisten voor deelname aan de keuring tijdens de wedstrijddag:

Voldoen aan alle 4 de onderdelen

Stationstoets DHV (tweede jaar) gehaald
Blokken bloed, circulatie, respiratie en digestiestelsel gehaald
Workshop veterinaire controle endurance gevolgd
Stationstoets DHV3 (derde jaar) gehaald of toetsdag met goed gevolg afgelegd

Voor de studenten die de stationstoets van DHV3 nog niet gehaald hebben, organiseren we een workshop, waardoor je toch kan komen keuren.
Masterstudenten hoeven de workshop dus niet gevolgd hebben om te mogen keuren. De workshop wordt ieder jaar georganiseerd door de commissie in het begin van het kalenderjaar. Let op! Om deel te nemen aan de workshop moet je de blokken bloed, digestie, circulatie, respiratie en de eerste stationstoets van de bachelor hebben gehaald. Tijdens de workshop leer je een veterinaire controle te verrichten zoals dat van studenten verwacht wordt op de endurancewedstrijden.

Het is voor ruiters, organisatie en ook de studenten zelf gewenst om studenten goed voorbereid aan een veterinaire controle deel te laten nemen.

Om een beeld te krijgen van wat er van je verwacht wordt, is er een e-module ontwikkeld.

Deze module kan ook dienen als opfrisser voor studenten die de workshop wel gevolgd hebben
De e-module is te vinden op:
 https://media.vet.uu.nl/zelfstudies/endurance/

Aanbevolen voorkennis voor deze module

 • Blokken bloed, circulatie, respiratie en digestiestelsel
 • Bijbehorende onderdelen van klinische diagnostiek
 • Stationstoets lijn 2 / theoretische toets DHV jaar 1, stationstoets DHV jaar 2

Bij endurancewedstrijden worden er speciaal uitgezette routes gereden met een totale lengte van 20-160 kilometer. De routes worden op tijd gereden en gaan dwars door de natuur. Endurance is een tak van sport waar hoge prestaties door zowel paard als ruiter worden geleverd.

Endurance wordt gereden in verschillende klasses:

* Kenninmakingsklasse

1. Afstand van 20 t/m 39 km

2. Afstand van 40 t/m 79 km

3. Afstand van 80 t/m 119 km

4. Afstand boven de 119 km

Veterinaire controle
Hoewel de gereden tijd heel belangrijk is staat het welzijn van de paarden voorop. De deelnemende paarden worden daarom vóór, eventueel tijdens en na de wedstrijd door de veterinaire studenten en een dierenarts gekeurd. Bij elke 40 kilometer is een tussentijdse controle verplicht.

Bij een veterinaire controle op een endurance-wedstrijd wordt het paspoort gecontroleerd (oa entingen), polsfrequentie, ademhaling, slijmvliezen, turgor, CRT, borborygmi, spiertonus, pijnlijkheden op de rug, locomotie en eventuele drukkingen of verwondingen.

Voor verzekeringstechnische zaken verwijzen we door naar de volgende link. Het keuren op een wedstrijd valt niet onder een stage.

 Mendurance

Bij mendurancewedstrijden gelden voor studenten dezelfde eisen om mee te gaan als endurancewedstrijden.

Wedstrijdorganisaties

Indien u assistentie wilt tijdens uw wedstrijd van studenten van de Solleysel, dient u uiterlijke 6 weken voor de wedstrijddatum een mail te sturen naar veterinairecontrole@hotmail.com. U ontvangt dan een mail met een inschrijfformulier en verder informatie vanuit ons. Wedstrijden die later dan zes weken van tevoren zich aanmelden, kunnen wij helaas niet meer voorzien van studenten.

Alvorens wij naar de wedstrijd komen, willen wij u informeren over een aantal voor ons belangrijke punten.

 • Vanaf heden kunt u uw aanvraag, minimaal 6 weken van te voren aanvragen via veterinairecontrole@hotmail.com. Aanvragen die later binnen komen kunnen wij mogelijk niet meer honoreren.
 • Per 1 april 2007 is er een nieuw Veterinair Reglement van toepassing. Wij zullen ons houden aan de regels die in dit reglement zijn opgenomen. Volgens het reglement (artikel 1.4) moet er gedurende de gehele wedstrijd een wedstrijddierenarts op het terrein aanwezig zijn als eindverantwoordelijke voor de veterinaire keuring. Zonder de aanwezigheid van een wedstrijddierenarts mogen wij om veterinaire en reglementaire redenen geen veterinaire keuring uitvoeren.
 • Als de keuringen op 2 verschillende plaatsen plaatsvindt moet er op elke locatie een dierenarts staan. Wilt u dit melden als dit bij u het geval is, dan houden wij daar rekening mee met het aantal studenten dat meekomt.
 • De vergoedingen voor de Veterinaire Controles op menwedstrijden bedragen € 35,00 dagvergoeding per student en € 0,21 per gereden kilometer. Deze vergoeding is ook van toepassing indien onverhoopt geen wedstrijddierenarts op het wedstrijdterrein aanwezig is en wij onze werkzaamheden dus niet kunnen verrichten.
 • Gedurende de wedstrijddag verwachten wij een eenvoudige lunch; met broodjes, koffie en thee zijn wij tevreden.
 • Indien mogelijk hebben wij graag 1 of meerdere schrijvers bij de veterinaire controle omdat dit zorgt voor een snel verloop van de controle.
 • Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een routebeschrijving en de onderstaande gegevens, zodat wij een schatting kunnen maken van het aantal benodigde studenten. Dit kan doorgegeven worden via ons emailadres door het invullen van het bijgevoegde formulier.
  • Het totale aantal deelnemers:
  • Het totale aantal vierspannen:
  • Het aantal keuringslocaties:
  • Naam & telefoonnummer van de dierenarts(en):
  • Naam & telefoonnummer van de wedstrijdvertegenwoordiger van de KNHS:

Wij hebben een limiet van twee wedstrijden die wij per weekend kunnen voorzien van studenten. Meer dan twee wedstrijden kunnen wij niet faciliteren. Wij zijn altijd bereid om mee te denken in oplossingen.  Voor mee informatie kunt u altijd mailen naar veterinairecontrole@hotmail.com. Mocht u binnen een week geen reactie hebben, ontvangen neem dan nogmaals contact met ons op.

Back To Top