Activiteiten

Het ruiterkamp

Het ruiterkamp is ieder jaar weer een feest
Voor de paarden maar toch voor de ruiters het meest
Na alle tentamens ben je daar wel aan toe
Maar twee weken later wat zijn we dan moe!
 

Informatie

Elk jaar wordt er door de Ruiterkampcommissie van “De Solleysel” een ruiterkamp georganiseerd.
De ruiterkampcommissie zorgt de hele week voor voldoende vermaak, lekker eten en mooie thema-avonden. Aan mogelijkheden tot buitenrijden en mennen zal het ook zeker niet ontbreken, er wordt namelijk dagelijks een buitenrit georganiseerd en je kunt samen met de mencommissie plaatsnemen op de bok voor prachtige menritten.

Dit jaar vindt het ruiterkamp plaats van:

Zaterdag 7 juli tot en met zondag 15 juli 2018

De locatie van dit jaar is nog geheim en wordt op de HLV bekend gemaakt.

Wedstrijden

“De wedstrijden worden georganiseerd,
Voor jezelf om te zien of je wat hebt geleerd.
En word je eens laatste dan geeft dat geen zier,
‘t Gaat niet om de prijzen maar om het plezier!”

Dit is het derde couplet van het Solleysellied en slaat precies de spijker op zijn kop!  Elk jaar organiseren we verschillende wedstrijden waar iedereen aan mee kan doen. En kun je niet mee doen, dan kun je altijd een drankje komen drinken en iedereen aanmoedigen.

 

Menactiviteiten

Twee keer per jaar organiseert de mencommissie een menweekend en een mencursus, in het najaar en in het voorjaar. Het menweekend in het voorjaar is op een nader te bepalen locatie buiten Utrecht.

Buitenritten

De Solleysel organiseert een aantal keer per jaar een panbosrit. We maken dan een rit van 2 uur naar het Panbos (Zeist). Wil je een keer mee op panbosrit, houd dan de site en het prikbord goed in de gaten voor de inschrijflijst! Soms wordt er ook in plaats van een dressuurles een buitenrit gemaakt. In principe mogen al onze leden aan deze buitenritten meedoen, maar er gelden wel enkele voorwaarden (zie buitenrittenreglement). Onze bijrijders hebben de toestemming om zelfstandig buiten te rijden en met een klein groepje zelfstandig naar het panbos te gaan. Zij dienen zich ook aan de reglementen te houden.

Buitenrittenreglement

 • Aan buitenritten mag worden deelgenomen vanaf halfgevorderd niveau. Uitzonderingen voor gevorderde beginners worden soms gemaakt maar alleen in overleg met instructie en bestuur. Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan moeten tenminste zelfstandig kunnen galopperen.
 • Zij moeten worden begeleid door een instructeur of ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (dit wordt bepaald door instructie en/of bestuur).
 • De begeleider wordt geacht goed na te denken over de keuze van zijn/haar eigen paard en heeft voorrang op de andere ruiters.
 • De begeleider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
 • De begeleider van de groep beschikt over een mobiele telefoon (met volle batterij) met het alarmnummer en de nummers van de dierverzorgers en de spoeddienst van de ambulante kliniek.
 • Reserve spullen die moeten worden meegenomen:
  • Beugelriem
  • Halstertouw
  • Teugels
  • Mes/hoevenkrabber
 • De begeleider is verantwoordelijk voor controleren van het harnachement (geen kapot / bijna kapot materiaal gebruiken).
 • Alle ruiters dienen tijdens de rit een uitrusting te dragen die voldoet aan de veiligheidseisen.
 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters is de aanwezigheid van een tweede ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de begeleider.
 • Wegen oversteken zo snel mogelijk op aangeven van de begeleider (meerdere ruiters naast elkaar, eventueel in draf).
 • Nooit inhalen.
 • Aanwijzingen van de begeleider dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Bij een grote groep aanwijzingen van de begeleider doorgeven aan de achterste ruiters
 • Het verdelen van de paarden vind plaats i.o.m. bestuur (evt. rukco), instructie en begeleider(s).